Najnowsze publikacje w kolekcji „Akademia Active Citizens”

Opis kolekcji: Materiały poszkoleniowe z warsztatów Akademii Active Citizens. Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego od trzech lat na Pomorzu przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych, zgłaszane w czasie dwóch edycji Active Citizens. Potrzeby te oraz wartości kluczowe dla programu Active Citizens, były podstawą dla stworzenia propozycji warsztatów i szkoleń, rozwijających wiedzę na temat zarządzania organizacją i zmianą społeczną. W Akademii Active Citizens skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują, dbając jednocześnie by nikogo nie wykluczyć z tego procesu.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie publikacje w tej kolekcji

  • Materiały z pierwszego szkolenia w ramach cyklu warsztatów Akademii Active Citizens. Warsztaty odbyły się 26 i 27 stycznia 2013 roku, dotyczyły zarządzania projektem.
  • Materiały z drugiego szkolenia w ramach cyklu warsztatów Akademii Active Citizens. Warsztaty odbyły się 23 i 24 marca 2013 roku, dotyczyły partycypacji społecznej. Materiały zawierają informacje na temat technik i form partycypacji oraz…
  • Materiały z warsztatu antydyskryminacyjnego w metodologii Anti-Bias. Szkolenie odbyło się 7 i 8 września 2013 roku w ramach cyklu warsztatów Akademii Active Citizens. Materiały zawierają informacje o koncepcji Anti-Bias, jej metodzie i…
  • Materiały z czwartego szkolenia w ramach cyklu warsztatów Akademii Active Citizens. Warsztaty odbyły się 28 i 29 września 2013 roku, dotyczyły ewaluacji projektów. Materiały zawierają informacje na temat umiejętności ewaluacyjnych oraz…
  • Materiały z piątego szkolenia w ramach cyklu warsztatów Akademii Active Citizens. Warsztaty odbyły się 26 i 27 listopada 2013 roku, dotyczyły efektywnego zarządzania zespołem.

    Materiały zawierają podstawowe strategie zarządzania…

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie publikacje w tej kolekcji