Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku

Tytuł

Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku

Temat

Sektor kultury
Miejskie polityki kulturalne
Rekomendacje

Opis

„Poszerzenie pola kultury” to pierwszy duży projekt badawczy Obserwatorium Kultury w Gdańsku realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Badanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Badanie „Poszerzenie pola kultury” służy stworzeniu kompleksowej diagnozy sektora kultury w Gdańsku, do którego zaliczamy zarówno tradycyjne jak i nietradycyjne podmioty działające w obszarze kultury. Jednym z celów projektu jest wypracowanie rekomendacji dla miejskiej polityki kulturalnej. Szczególną uwagę poświęcamy nowym zjawiskom w kulturze.

Twórca

Sławomir Czarnecki
Maciej Dzierżanowski
Martyna Grabowska
Jakub Knera
Lesław Michałowski
Cezary Obracht-Prondzyński
Krzysztof Stachura
Stanisław Szultka
Piotr Zbieranek

Źródło

[brak]

Wydawca

Instytut Kultury Miejskiej

Data

2012

Współtwórca

Uniwersytet Gdański
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Prawa

CC BY-SA 3.0 PL

Relacja

[brak]

Format

application/pdf

Język

pol

Typ

raport z badań

Identyfikator

ISBN 978-83-936289-4-0

Zasięg

[brak]

Pliki do pobrania

Kolekcja

Etykiety

Sugestia cytowania

Sławomir Czarnecki i inni., “Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku,” Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Dostęp 19 sierpnia 2022, http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/11.

Eksport metadanych

Wydawca

ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 760 72 16
fax: 58 760 72 15
e-mail: ikm@ikm.gda.pl