Środowiska edukacji kulturowej w zróżnicowanym pomorskiem

Tytuł

Środowiska edukacji kulturowej w zróżnicowanym pomorskiem

Temat

raport z badań

Opis

Raport powstał na podstawie czterech zogniskowanych wywiadów grupowych (focusów) z edukatorami kulturowymi z województwa pomorskiego. Wywiady są częścią szerszego badania zaprojektowanego przez Obserwatorium Kultury działającego przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Jego celem było poznanie, uchwycenie i sformułowanie szans i kierunków edukacji kulturowej w województwie pomorskim.

Do udziału w poszczególnych focusach zaprosiliśmy przedstawicieli różnorodnych środowisk z czterech „subregionów” województwa pomorskiego. „Subregiony” określiliśmy na podstawie naszej wiedzy o zróżnicowaniu społecznym, kulturowym, historycznym i gospodarczym województwa. Wywiady miały charakter spotkań, w których obok okazji do rozmowy na temat edukacji kulturowej, z wyszczególnieniem kontekstu regionalnego i lokalnego oraz doświadczeń liderów, był czas na poznanie się oraz prezentację projektu „Sieć kultury” w ramach ogólnopolskiego programu „Bardzo młoda kultura”.

Wywiady odbyły się w okresie od czerwca do października 2016 roku, trwały ok. 2 godzin.

Twórca

Karolina Ciechorska-Kulesza

Źródło

[brak]

Wydawca

Instytut Kultury Miejskiej

Data

10.2016

Współtwórca

[brak]

Prawa

[brak]

Relacja

[brak]

Format

application/pdf

Język

pol

Typ

raport z badań

Identyfikator

[brak]

Zasięg

[brak]

Pliki do pobrania

Kolekcja

Etykiety

Sugestia cytowania

Karolina Ciechorska-Kulesza, “Środowiska edukacji kulturowej w zróżnicowanym pomorskiem,” Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Dostęp 5 października 2022, http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/143.

Eksport metadanych

Wydawca

ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 760 72 16
fax: 58 760 72 15
e-mail: ikm@ikm.gda.pl