Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska 2013

Tytuł

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska 2013

Temat

pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych

Opis

Celem badania było możliwie dokładne zidentyfikowanie źródeł, za pośrednictwem których mieszkańcy Gdańska pozyskują informacje o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych odbywających się w mieście. Pytano zarówno o kanały przepływu informacji (prasa, telewizja, Internet), jak i konkretne nazwy stacji, portali, tytułów prasowych itp.

Poruszono także kwestię preferencji mieszkańców w tym zakresie oraz efektywności dotarcia z informacjami poprzez plakaty wywieszane na słupach ogłoszeniowych. Cześć pytań była zadawana w takiej samej formie jak w badaniu z 2011 roku. Dzięki temu możliwe stało się porównanie wyników z obu pomiarów.

Twórca

Inny Format Sp. z o.o.

Źródło

[brak]

Wydawca

Instytut Kultury Miejskiej

Data

12.2013-02.2014

Współtwórca

[brak]

Prawa

[brak]

Relacja

[brak]

Format

application/pdf

Język

pol

Typ

raport z badań

Identyfikator

[brak]

Zasięg

[brak]

Pliki do pobrania

Etykiety

Sugestia cytowania

Inny Format Sp. z o.o., “Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska 2013,” Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Dostęp 15 sierpnia 2022, http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/7.

Eksport metadanych

Wydawca

ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 760 72 16
fax: 58 760 72 15
e-mail: ikm@ikm.gda.pl