Język i dyskurs o kulturze

Tytuł

Język i dyskurs o kulturze

Temat

Diagnoza na podstawie analizy wywiadów z przedstawicielami kultury, artystami oraz przedstawicielami oświaty.

Opis

Przeprowadzona analiza materiałów zastanych w postaci 40 wywiadów z osobamiz województwa pomorskiego dotyczących działań związanych z kulturą będących częścią realizacji projektu Bardzo Młoda Kultura pozwoliła ukazać zakresy znaczeń nadawanych pojęciu „kultura” przez osoby, które są z nią bezpośrednio związane. Umożliwiła również pozyskanie informacji na temat rozumienia istoty i roli edukacji kulturowej w tym środowisku.

W gronie osób badanych znaleźli się przedstawiciele instytucji kultury, członkowie i członkinie fundacji oraz stowarzyszeń, nauczyciele i nauczycielki, artyści i artystki, a także osoby niezależne, niezrzeszone w żadnych organizacjach, ale aktywne na polu kultury. Zarejestrowane rozmowy dotyczyły aktywności zawodowej, zainteresowań, lecz przede wszystkim miały pozwolić na zrozumienie sytuacji zawodowej oraz potrzeb osób aktywnie zaangażowanych w działania kulturalne.

Zaproponowana diagnoza została przeprowadzona w taki sposób, aby ukazać badaną problematykę z perspektywy języka i dyskursu.

Twórca

dr Magdalena Grabowska
dr Grzegorz Grzegorczyk
dr Jolanta Hinc

Źródło

[brak]

Wydawca

Instytut Kultury Miejskiej

Data

09.2018

Współtwórca

Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki oraz Pracownia DialogKultura-Interakcja-Narracja, Uniwersytet Gdański

Prawa

[brak]

Relacja

[brak]

Format

application/pdf

Język

pol

Typ

komentarz do badań

Identyfikator

[brak]

Zasięg

[brak]

Pliki do pobrania

Kolekcja

Etykiety

Sugestia cytowania

dr Magdalena Grabowska, dr Grzegorz Grzegorczyk i dr Jolanta Hinc, “Język i dyskurs o kulturze,” Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Dostęp 5 października 2022, https://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/155.

Eksport metadanych

Wydawca

ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 760 72 16
fax: 58 760 72 15
e-mail: ikm@ikm.gda.pl